Latest Posts

แฉลัทธิลวงโลก! ถ้าอยากใกล้ชิดเทพเจ้ามากขึ้นสาวกต้องตัดเจ้าโลก

สื่ออินเดียแฉ เจ้าลัทธิลวงโลก “เดรา ซาชา เซาดา” หลอกสาวกว่าต้องตัดจู๋ของตัวเอง เพื่อใกล้ชิดพระเจ้า มีคนหลงเชื่อไปตัดอวัยวะเพศที่โรงพยาบาลที่เจ้าลัทธิเป็นเจ้าของ กว่า 400 ราย ขณะที่เจ้าลัทธิรวยกว่า 1,300 ล้าน เว็บไซต์ข่าวอังกฤษ “เดอะ เมโทร” รายงานจากประเทศอินเดีย เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ว่า สื่ออินเดียแฉ นายเกอร์มีต ราม ราฮิม...